Podatki za KOPALNE VODE
18.05.2020

Na Kolpi je 9 območij kopalnih voda, na katerih poteka monitoring kakovosti kopalnih voda v okviru državnega monitoringa kakovosti voda, ki ga izvaja Agencija RS za okolje:
 1. Prelesje – Kot
 2. Radenci
 3. Damelj
 4. Učakovci – Vinica
 5. Adlešiči
 6. Podbrežje – Fučkovci
 7. Dragoši- Griblje
 8. Podzemelj
 9. Primostek
   
V Republiki Sloveniji je evidentiranih 47 kopalnih voda (podatek iz leta 2016), od tega 26 na vodnih telesih celinskih voda.

Vzorčenje kopalne vode poteka v času kopalne sezone, ki traja na morju od 1.6. do 15.9., na celinskih vodah pa od 15.6. do 31.8. Analizira se tudi vzorec vode, odvzet pred kopalno sezono, v preostalem delu leta pa podatkov ni (bela pika).

Na spletni strani
http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/amp/index.html lahko spremljate ažurirane podatke za kopalne vode.

 
Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA)
10.05.2017
Bela krajina in z njo krajinski park Kolpa ima bogato ohranjeno naravno in kulturno dediščino, veliko biotsko pestrost in je delno vključena tudi v omrežje Natura 2000 območij naravovarstvenega pomena. Osnovni namen krajinskega parka je ohranitev naravnih vrednot, ohranitev biotske in krajinske pestrosti ter ekološko pomembnih območij. 
 
S projektom PRO-BIO-KOLPA želimo z različnimi izobraževalnimi vsebinami promovirati omenjene naravovarstvene cilje in omogočiti širši javnosti, da spozna ta skriti biser Bele krajine. Favna metuljev in kobilic je na tem območju Slovenije slabše raziskana, vendar je poznavanje zelo pomembno, saj sta ti dve skupini živali bioindikatorji dobro ohranjenosti kopenskih ekosistemov. Zato bomo sodelujoči v projektu v času trajanja projekta izvajali popise kobilic in metuljev. Identificirali bomo naravovarstveno pomembne vrste in na koncu podali naravovarstvene smernice za njihovo varovanje. 

Cilj projekta je poleg naštetega tudi ozaveščanje otrok in odraslih o biotski pestrosti parka, kako jo raziskujemo in zakaj je pomembno, da jo ohranjamo. Ozaveščanje ljudi je zelo pomemben del tega projekta, zato v mesecu maju potekajo na šolah in v prostorih parka delavnice za otroke in obiskovalce. S tem dogodkom obeležujemo 22. maj - mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Na delavnicah iščejo odgovore na vprašanja, kot so: kako žuželke izbirajo in oprašujejo različne cvetlice, ali imajo metulji enake oči kot mi, ali so zanje trobentice tudi rumene barve, kaj imajo skupnega krila metulja in opeka na strehi hiš, ali lahko skočimo tako daleč kot kobilica, katere so stopnje v razvoju metulja,  kako in zakaj se metulji skrivajo v okolju, katere vrste metuljev lahko s pomočjo metuljnice opazujemo v okolici itn. Poleg delavnic bodo v okviru projekta nastala tudi različna učna gradiva v tiskani in elektronski obliki.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3 »Štipendijske sheme« v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«. 
 
Sodelujoče institucije: 
Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani 
Javni zavod Krajinski park Kolpa
KOLPA`S podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in servis d.o.o. 

Trajanje projekta: 
marec-julij 2017 


 
BETI RETRO - modna revija, kot je še ni bilo
04.12.2016
Alenka Misja - kustosinja v Belokranjski Muzej je imela idejo, ki jo je delila... in potem se je začelo :-)

Z
Vita Ivicic smo 16. maja šle na prvi sestanek. Po začetnih predlogih, podpori vodstva muzeja, številnih popravkih in seveda uspešnem sodelovanju Alenke in Vite s kreativkami in kreativci, so dogovori padali na plodna tla.

Tako sta ob dvanajstih "domačih" manekenkah izziv s kreacijami "Beti - retro" sprejeli tudi Slovenski misici - Maja Šimec in Živa Vadnov, ki sta z Beti v preteklosti posnele številne predstavitvene kataloge.

Izkušene maskerke in frizerke, tehnična podpora zaposlenih v Belokranjski Muzej ter voditelj
Matjaž Rus in tehnik Sreco Muc Masa so poskrbeli, da je prva Beti-retro modna revija v Metliki, v soboto, 3. decembra 2016 ob 19. uri, stekla gladko.

Predstavilo se je 14 kreativk in kreativcev, s 14 oblekami. Podlaga so bile obleke, sešite iz materialov, narejenih v Beti, pred več desetletji. Vsak je po svoje razvil in dokončal zgodbo.


Elizabeta Muren, Mateja Kozan in Toncka Jankovic smo skupaj predelale dve obleki, pri čemer je za kombinacijo uporabljena domača mikana ovčja volna avtohtonih pasem ovac, ročno polstena (filcana) v mrežo (za Zapeljivo Pisanko) in nato še v tehniki nuno polstenja na svilo (za Navdih Ljubezni).

V
Krajinski Park Kolpa je ohranjanje avtohtonih pasem ter uporabnost izdelkov iz naravnih materialov eden izmed ključnih elementov ohranjanja kulturne dediščine.

Foto:
Boris Grabrijan , Tončka 
KONFERENCA Čuvar brata svoga 2016 2. dan
18.06.2016
Dragi bratje,
Milost in mir od Boga, našega Očeta in našega edinega Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi.
 
Veselimo se, da vas lahko obvestimo in pozovemo na 7. konferenco za brate “ČUVAR BRATA SVOGA”, ki se bo letos odvijala v kampu Jankovič – Stari Pod, v mestu Adlešiči.
 
V preteklih šestih letih, smo na preteklih konferencah doživeli velike Božje blagoslove in Njegovo močno delovanje v življenjih in srcih prisotnih mož. V skladu z božjo vizijo in načrti, verjamemo, da je potrebno nadaljevati s srečevanjem bratov in še naprej vlagati v duhovno izgradnjo moškega dela Kristusovega Telesa iz naše regije.
 
Verjamemo, da je neizmerno vredno in pomembno, da se kot Božji možje enkrat na leto zberemo in skupaj stopimo pred našega Očeta, tako da mu, ne samo z besedami, ampak tudi z dejanjem pokažemo, da smo odločni skupaj proslavljati njegovo sveto Ime, vršiti Njegovo voljo, širiti Njegovo Kraljestvo in pokazati edinost Kristusovega telesa v naši regiji.
 
Tema konference bo “POČITEK“. Verjamemo, da je za zdravo življenje in službo kristjanov izredno pomembno razumeti in prakticirati resnico Pisma, ki govori o Božjem počitku. Gospod Jezus je rekel, da bo vsem, ki pridejo k njemu dal mir in počitek, to je počitek duše. Zdravo duhovno življenje vključuje zdrave misli in občutke. Nemogoče je biti istočasno duhovno zrel, a čustveno in socialno nezrel.  V svetu krivic, tesnobe, strahu in nemira nič ne proslavlja Boga bolj kot mirno zaupanje, ki ga veren človek pokaže v teških in stresnih situacijah. Svojemu ljudstvu je Gospod sporočil: “… v mirovanju in zaupanju je
vaša moč” (Izaija 30:15). Kaj je to Božji počitek, kako vstopiti vanj in ostati v njem je tema letošnje konference Čuvar brata svoga.
 
Kot pretekle konference, bo tudi ta organizirana v nekoliko “vojaškem” stilu, to pomeni skupno prebujanje, zbiranje pred Gospodom, telovadbo in nekatere druge aktivnosti. Verjamemo, da niti ena vojska, pa tudi Kristusova, ne more imeti uspeha, vkolikor ne odkrije blagoslov, potencial in nujnost resnične discipline, to je, da vstopi v Božji počitek in v njemu ostane. Zato pozivamo vse pastirje in brate, da ohrabrijo Božje može v svojih skupnostih in mestih, da pridejo na to, za Kristusovo Telo v regiji, zelo pomembno srečanje!
 
Pomembne informacije:
Sedma konferenca “Čuvar brata svoga” 16. – 19.06.2016. Obvezna prijava do 05.06.2016.
Dodatne informacije, prijavo in video lahko najdete tudi tukaj: http://mks-icf.org/cbs-2016
 
NASTANITEV:
Manjši del bratov bo nastanjen v sobah v objektih kampa. To se nanaša predvsem na starejše brate in tiste, ki trpijo kakšno bolezen. Ostali bomo v šotorih. Manjši del šotorov bo postavil organizator a ohrabrujemo vse brate, da vkolikor lahko, posodite ali prinesete svoj šotor. Ne glede na nastanitev morate s seboj prinesti posteljnino in pokrivalo oz. vrečo za spanje.
 
REGISTRACIJA: Začetek v četrtek, 16.06. od 16h naprej.
prispevek: 35 EUR (plača se ob registraciji in krije stroške bivanja, hrano in majico)
 
KONTAKT:
E-mail: cuvar.brata.svoga@gmail.com
Telefoni:
+386 31 814 391 Steve Telzerow (Slovenija)
+387 61 255 309 Slavko Hadžić (BiH)
+381 606 312 910 Miroslav Radovanović (Srbija, Makedonija, Crna Gora)
+385 921 662 858 Oliver Buljat (Hrvaška)
**
Organizacijski odbor konference Čuvar brata svoga
 
KONFERENCA Čuvar brata svoga 2016 1. dan
17.06.2016
Dragi bratje,
Milost in mir od Boga, našega Očeta in našega edinega Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi.
 
Veselimo se, da vas lahko obvestimo in pozovemo na 7. konferenco za brate “ČUVAR BRATA SVOGA”, ki se bo letos odvijala v kampu Jankovič – Stari Pod, v mestu Adlešiči.
 
V preteklih šestih letih, smo na preteklih konferencah doživeli velike Božje blagoslove in Njegovo močno delovanje v življenjih in srcih prisotnih mož. V skladu z božjo vizijo in načrti, verjamemo, da je potrebno nadaljevati s srečevanjem bratov in še naprej vlagati v duhovno izgradnjo moškega dela Kristusovega Telesa iz naše regije.
 
Verjamemo, da je neizmerno vredno in pomembno, da se kot Božji možje enkrat na leto zberemo in skupaj stopimo pred našega Očeta, tako da mu, ne samo z besedami, ampak tudi z dejanjem pokažemo, da smo odločni skupaj proslavljati njegovo sveto Ime, vršiti Njegovo voljo, širiti Njegovo Kraljestvo in pokazati edinost Kristusovega telesa v naši regiji.
 
Tema konference bo “POČITEK“. Verjamemo, da je za zdravo življenje in službo kristjanov izredno pomembno razumeti in prakticirati resnico Pisma, ki govori o Božjem počitku. Gospod Jezus je rekel, da bo vsem, ki pridejo k njemu dal mir in počitek, to je počitek duše. Zdravo duhovno življenje vključuje zdrave misli in občutke. Nemogoče je biti istočasno duhovno zrel, a čustveno in socialno nezrel.  V svetu krivic, tesnobe, strahu in nemira nič ne proslavlja Boga bolj kot mirno zaupanje, ki ga veren človek pokaže v teških in stresnih situacijah. Svojemu ljudstvu je Gospod sporočil: “… v mirovanju in zaupanju je
vaša moč” (Izaija 30:15). Kaj je to Božji počitek, kako vstopiti vanj in ostati v njem je tema letošnje konference Čuvar brata svoga.
 
Kot pretekle konference, bo tudi ta organizirana v nekoliko “vojaškem” stilu, to pomeni skupno prebujanje, zbiranje pred Gospodom, telovadbo in nekatere druge aktivnosti. Verjamemo, da niti ena vojska, pa tudi Kristusova, ne more imeti uspeha, vkolikor ne odkrije blagoslov, potencial in nujnost resnične discipline, to je, da vstopi v Božji počitek in v njemu ostane. Zato pozivamo vse pastirje in brate, da ohrabrijo Božje može v svojih skupnostih in mestih, da pridejo na to, za Kristusovo Telo v regiji, zelo pomembno srečanje!
 
Pomembne informacije:
Sedma konferenca “Čuvar brata svoga” 16. – 19.06.2016. Obvezna prijava do 05.06.2016.
Dodatne informacije, prijavo in video lahko najdete tudi tukaj: http://mks-icf.org/cbs-2016
 
NASTANITEV:
Manjši del bratov bo nastanjen v sobah v objektih kampa. To se nanaša predvsem na starejše brate in tiste, ki trpijo kakšno bolezen. Ostali bomo v šotorih. Manjši del šotorov bo postavil organizator a ohrabrujemo vse brate, da vkolikor lahko, posodite ali prinesete svoj šotor. Ne glede na nastanitev morate s seboj prinesti posteljnino in pokrivalo oz. vrečo za spanje.
 
REGISTRACIJA: Začetek v četrtek, 16.06. od 16h naprej.
prispevek: 35 EUR (plača se ob registraciji in krije stroške bivanja, hrano in majico)
 
KONTAKT:
E-mail: cuvar.brata.svoga@gmail.com
Telefoni:
+386 31 814 391 Steve Telzerow (Slovenija)
+387 61 255 309 Slavko Hadžić (BiH)
+381 606 312 910 Miroslav Radovanović (Srbija, Makedonija, Crna Gora)
+385 921 662 858 Oliver Buljat (Hrvaška)
**
Organizacijski odbor konference Čuvar brata svoga
 
KONFERENCA Čuvar brata svoga 2016
16.06.2016
Dragi bratje,
Milost in mir od Boga, našega Očeta in našega edinega Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi.
 
Veselimo se, da vas lahko obvestimo in pozovemo na 7. konferenco za brate “ČUVAR BRATA SVOGA”, ki se bo letos odvijala v kampu Jankovič – Stari Pod, v mestu Adlešiči.
 
V preteklih šestih letih, smo na preteklih konferencah doživeli velike Božje blagoslove in Njegovo močno delovanje v življenjih in srcih prisotnih mož. V skladu z božjo vizijo in načrti, verjamemo, da je potrebno nadaljevati s srečevanjem bratov in še naprej vlagati v duhovno izgradnjo moškega dela Kristusovega Telesa iz naše regije.
 
Verjamemo, da je neizmerno vredno in pomembno, da se kot Božji možje enkrat na leto zberemo in skupaj stopimo pred našega Očeta, tako da mu, ne samo z besedami, ampak tudi z dejanjem pokažemo, da smo odločni skupaj proslavljati njegovo sveto Ime, vršiti Njegovo voljo, širiti Njegovo Kraljestvo in pokazati edinost Kristusovega telesa v naši regiji.
 
Tema konference bo “POČITEK“. Verjamemo, da je za zdravo življenje in službo kristjanov izredno pomembno razumeti in prakticirati resnico Pisma, ki govori o Božjem počitku. Gospod Jezus je rekel, da bo vsem, ki pridejo k njemu dal mir in počitek, to je počitek duše. Zdravo duhovno življenje vključuje zdrave misli in občutke. Nemogoče je biti istočasno duhovno zrel, a čustveno in socialno nezrel.  V svetu krivic, tesnobe, strahu in nemira nič ne proslavlja Boga bolj kot mirno zaupanje, ki ga veren človek pokaže v teških in stresnih situacijah. Svojemu ljudstvu je Gospod sporočil: “… v mirovanju in zaupanju je
vaša moč” (Izaija 30:15). Kaj je to Božji počitek, kako vstopiti vanj in ostati v njem je tema letošnje konference Čuvar brata svoga.
 
Kot pretekle konference, bo tudi ta organizirana v nekoliko “vojaškem” stilu, to pomeni skupno prebujanje, zbiranje pred Gospodom, telovadbo in nekatere druge aktivnosti. Verjamemo, da niti ena vojska, pa tudi Kristusova, ne more imeti uspeha, vkolikor ne odkrije blagoslov, potencial in nujnost resnične discipline, to je, da vstopi v Božji počitek in v njemu ostane. Zato pozivamo vse pastirje in brate, da ohrabrijo Božje može v svojih skupnostih in mestih, da pridejo na to, za Kristusovo Telo v regiji, zelo pomembno srečanje!
 
Pomembne informacije:
Sedma konferenca “Čuvar brata svoga” 16. – 19.06.2016. Obvezna prijava do 05.06.2016.
Dodatne informacije, prijavo in video lahko najdete tudi tukaj: http://mks-icf.org/cbs-2016
 
NASTANITEV:
Manjši del bratov bo nastanjen v sobah v objektih kampa. To se nanaša predvsem na starejše brate in tiste, ki trpijo kakšno bolezen. Ostali bomo v šotorih. Manjši del šotorov bo postavil organizator a ohrabrujemo vse brate, da vkolikor lahko, posodite ali prinesete svoj šotor. Ne glede na nastanitev morate s seboj prinesti posteljnino in pokrivalo oz. vrečo za spanje.
 
REGISTRACIJA: Začetek v četrtek, 16.06. od 16h naprej.
prispevek: 35 EUR (plača se ob registraciji in krije stroške bivanja, hrano in majico)
 
KONTAKT:
E-mail: cuvar.brata.svoga@gmail.com
Telefoni:
+386 31 814 391 Steve Telzerow (Slovenija)
+387 61 255 309 Slavko Hadžić (BiH)
+381 606 312 910 Miroslav Radovanović (Srbija, Makedonija, Crna Gora)
+385 921 662 858 Oliver Buljat (Hrvaška)
**
Organizacijski odbor konference Čuvar brata svoga
 
Srečno 2016!
03.01.2016
Srečno naj bo leto 2016,
tolerantnosti, pozitive, veselja polno.

Ekipa Stari pod je kup dobrih želja in namer zamrznila... da so na voljo vedno in vsakič, ko želite, da postanejo vaše najboljše spremljevalke. Uporabljajte jih, veselite se z nami, uživajte življenje.
 
Vljudno vabljeni v Stari pod – sožitje narave in zabave tudi v letu 2016!
 
p.s.: poletna sezona se pri nas  prične s prvimi majskimi dnevi
 
Živo in živahno pri Starem podu
24.08.2014
Pikica + Floki = Liza + Bolt + Fredi in VELIIIKO VESELJA & DOBRE VOLJE

To pa že veste .. Stari pod=
sožitje narave + zabave
Modra polica
04.08.2014
Je polica, na katero lahko odložite knjige, ki jih več ne nameravate brati,
z nje pa lahko odnesete tiste, ki se vam zdijo zanimive, in to brez nadzora.

Prav takšno polico smo pri Starem podu odprli 1. avgusta 2014.

Program je vodil Tone Gašperič, "oče" modrih polic, ki jih je v Sloveniji že 12, 
kultrurni program pa je popestrila Erika Kralj, kantavtorica, ki je pred dnevi izdala zgoščenko s svojimi pesmimi.

Mnoge knjige so že zamenjale lastnika. Vljudno vas vabimo, da jo pregledate tudi vi
in si katero izmed njih izberete, morda celo zamenjate.
Kolpa ART
16.07.2014

V času poletne predsezone vreme še ni pokazalo pravih adutov, pri Starem podu, ob Kolpi, pa se odvijajo aktivnosti, ki za seboj puščajo sledove.

Na pobudo ljubljanskega svobodnega umetnika – kiparja in slikarja Braneta Kumerja, v Adlešičih nastajajo umetnine v kamnu, iz gline in na platnu. Pri ustvarjanju sodelujejo akademska slikarka Irena Gašperšič, ki živi in dela na Krasu, akademska kiparka Paola Korošec iz Ljubljane, akademski kipar in restavrator Vasja Ulrih iz Ljubljane ter rezbar Franjo Marošek iz Dravograda na Koroškem.

V zelenem kanjonu pojejo brusilke, sliši se udarce kladiv in sekanje dlet, na drugi strani pa pesem ptic, žuborenje Kolpe in vsaj v prvih dneh lepo in sončno vreme, spodbujajo k ustvarjalnemu navdihu s čopičem po platnu ali z golimi rokami v glini. 

Nastale so risbice v akrilnih barvah in drobni predmeti iz gline, otroci pa so ustvarjalni dan veselo zaključili s piknikom in igro. Na rokodelski delavnici so poleg akademikov ustvarjali tudi gostje, ki so pri delu uporabljali naravno volno in domača mila. V pisan volneni filc oblečena mila so enostavna za izdelavo, predvsem pa uporaben in lep izdelek namenjen nežni masaži in odstranjevanju odmrlih kožnih celic, lahko pa tudi drobna pozornost in darilo za majhno razkošje, ki prinaša zadovoljujoče zasebne trenutke ali le polepša prostor.

Stari pod ima za seboj že 4 likovne kolonije – Jurijeve zgodbe iz Starega poda, ki so potekale v organizaciji Slavka Čečure -  KUD Laterna Črnomelj. Umetniki v kanjonu ob Kolpi puščajo edinstvene pečate.