31.05.2018 - Podatki za KOPALNE VODE


Na Kolpi je 9 območij kopalnih voda, na katerih poteka monitoring kakovosti kopalnih voda v okviru državnega monitoringa kakovosti voda, ki ga izvaja Agencija RS za okolje:
 1. Prelesje – Kot
 2. Radenci
 3. Damelj
 4. Učakovci – Vinica
 5. Adlešiči
 6. Podbrežje – Fučkovci
 7. Dragoši- Griblje
 8. Podzemelj
 9. Primostek
   
V Republiki Sloveniji je evidentiranih 47 kopalnih voda (podatek iz leta 2016), od tega 26 na vodnih telesih celinskih voda.

Vzorčenje kopalne vode poteka v času kopalne sezone, ki traja na morju od 1.6. do 15.9., na celinskih vodah pa od 15.6. do 31.8. Analizira se tudi vzorec vode, odvzet pred kopalno sezono, v preostalem delu leta pa podatkov ni (bela pika).

Na spletni strani
http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/amp/index.html lahko spremljate ažurirane podatke za kopalne vode.