Pravno obvestilo
Spletna stran www.kolpas.si je last Kolpa's d.o.o. Adlešiči. Vse pravice so pridržane. Vse informacije in dokumenti na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.
 

Omejena uporaba informacij in dokumentov

Informacije in dokumente s teh spletnih strani je dovoljeno prenašati za osebno rabo, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Informacij in dokumentov, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in dokumentov, objavljenih na spletni strani, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti niti razširjati na kak drug način. Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnih strani kakorkoli drugače kot izključno v osebne, nekomercialne namene.
  

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.
 

Omejitev odgovornosti

Kolpa's si pridružuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino svojih spletnih strani ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Zavod ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnega mesta in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
  

Kolpa's ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z morebitno škodo, ki bi nastala obiskovalcem te spletne strani ali tretjim osebam zaradi uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih drugih strani, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
 

Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.