Oglejte si
Kontakti

KUD "Božo Račič" Adlešiči
Adlešiči 13/b
8341 Adlešiči

Predsednica:
Majda Veselič

Info:
041 622 877
Tončka Jankovič

Izdelava: Miami_T

Folklora 1960
Tamburaši 1961
V Adlešičih 1961
Folklora 1976
Predice
Tamburaši 1995
Kresnice 2000
Na Jurjevanju 2001
Semiška ohcet 2001
V Kranju 2002
Nedelica 2003
95 let folklore
Kresna pesem
Tamburaši 2003