Oglejte si
Kontakti

KUD "Božo Račič" Adlešiči
Adlešiči 13/b
8341 Adlešiči

Predsednica:
Majda Veselič

Info:
041 622 877
Tončka Jankovič

Izdelava: Miami_T

Kulturno umetniško društvo "Božo Račič" (v nadaljevanju KUD) sestavlja tamburaška skupina, etnografska pevska skupina, pevska skupina Kresnice, starejše folklorna skupina in mlajša folklorna skupina.

V društvu je aktivnih 45 članov, vseh generacij.

KUD aktivno deluje; pripravlja samostojne prireditve, sodeluje na območnih folklornih revijah, na območnih, medobmočnih, pa tudi na državni reviji ljudskih pevcev in godcev, ter na drugih prireditvah. Pevke etnografske skupine so bile tudi na snemanju za Narodopisni inštitut v Ljubljani. KUD gostuje po Sloveniji in v sosednji Hrvaški. Letno imamo okrog 20 nastopov. Največkrat nastopamo skupaj v okviru folklorne skupine, občasno pa pevke ali tamburaši tudi samostojno.

Pobrateni smo s folklorno skupino KUD Mahično iz Hrvaške, s katerimi vsaj enkrat letno izmenjamo nastope. KS Jevnica in KS Adlešiči že dolga leta uspešno sodelujeta, vsled tamu, pa se na kulturnem področju prav tako dopolnjujemo in medsebojno povezujemo s tamkajšnjimi kulturnimi ustvarjalci.

Naš večji nastop v letu 2003 je bil na gostovanju v Nedelici v Prekmurju, 21. - 22. junija, kamor smo bili povabljeni ob dnevu odprtih vrat Domačije in muzeja družine Kovač. Ob 95, obletnici smo pripravili kulturni program, v katerem sta nastopili mlajša in starejša FS Osnovne šole Adlešiči, člani KUD Mahično, FS Adlešiči s pevkami in tamburaši ter starejše pevke iz Adlešič.