Oglejte si
Kontakti

KUD "Božo Račič" Adlešiči
Adlešiči 13/b
8341 Adlešiči

Predsednica:
Majda Veselič

Info:
041 622 877
Tončka Jankovič

Izdelava: Miami_T

Adlešiška terasasta dolina je edinstvena etnološka in folklorna zakladnica na jugovzhodnem robu Slovenije, v Beli krajini, ob reki Kolpi. Obiskovalca sprejmejo gostoljubni ljudje, prepričljiv pridih nekdanjih časov, ki jih utrip modernega časa še ni uspel preglasiti.

Adlešiči so poznani po svoji etnološki tradiciji, predvsem po ohranjanju ljudskih običajev in domači obrti. KS Adlešiči uživa ugled etnološke zakladnice. Znano je, da v Adlešičih še vedno izdelujejo domače laneno platno po starem postopku in da so tu doma belokranjske pisanice. V Adlešičih ima folklora vsaj 95-letno tradicijo. Kulturno umetniško društvo "Božo Račič" Adlešiči združuje folklorno, tamburaško in pevsko skupino ter uspešno ohranja ljudsko izročilo kraja z avtohtono narodno nošo.